De ezeloase

Holstrée 2
4607 BOMBAYE (DALHEM) - Belgie
Ezelopvangcentrum


Ezelopvangcentrum goedkeuring n° HK30602748

Ondernemingsnummer BE 0871.216.881

Over ons


De Ezeloase is een Belgische organisatie die werd opgericht in 2005 door een team van vrijwilligers met als doel ezels te beschermen en hun welzijn te bevorderen. In het opvangcentrum worden ezels opgenomen die in nood verkeren als gevolg van diverse situaties (problemen bij de eigenaars, verwaarlozing, mishandeling, inbeslagname…)
De hoofdtaak van het centrum is de verzorging van de opgevangen ezels, waarvan de meeste in slechte fysieke toestand verkeren (vervormde hoeven, slechte beenstand, uitwendige en inwendige parasieten, magerte of vetzucht). Sommige ezels vertonen ook gedragsproblemen en vragen dan gedurende maanden een zeer intensieve dagelijkse verzorging en veel aandacht om hun vertrouwen te winnen. Dat vertrouwen is de basis van een goede behandeling en opvoeding.
Wanneer de ezel weer gezond en handzaam is, wordt hij onder bepaalde voorwaarden ter adoptie aangeboden. Het dier wordt na zijn vertrek uit het opvangcentrum bij zijn nieuwe thuis opgevolgd. Ezels die ter adoptie worden aangeboden zijn ontwormd, ingeënt, gekapt en hebben een chip en een paspoort.
Sommige ezels blijven voorgoed in de Ezeloase omdat zij aandoeningen hebben die bijzondere verzorging vragen of omdat ze al een respectabele leeftijd hebben. Ze krijgen de nodige aandacht en een aangepaste verzorging en kunnen zo genieten van een aangename oude dag. 
Behalve ezels opvangen doet de Ezeloase ook aan preventie door aan ezeleigenaars en geïnteresseerden informatie te geven over de opvoeding en de verzorging van ezels. Dit gebeurt onder meer tijdens stagedagen. De Ezeloase staat ten dienste van alle mensen die de ezel een warm hart toedragen. We zijn er om hun vragen te beantwoorden en hun problemen te helpen oplossen.

 

Wat is specifiek voor de Ezeloase ?

Wat zijn de sterke punten van ons opvangcentrum?   

 

VIDEO

 


We vangen alleen ezels op, want ezels zijn dieren met specifieke noden. Bovendien kennen we ze goed. We worden vaak geconfronteerd met probleemsituaties die je vaak bij ezels tegenkomt: overgewicht, hoefbevangenheid, mierennesten, gekrulde en misvormde hoeven,  luizen, huidaandoeningen…   Enkele zijn eigen aan de ezel en vereisen dus een bijzondere aanpak. Denk erom: een ezel is geen paard en ook geen pony.

We maken dagelijks gebruik van de zogenaamde natuurgeneeswijzen zoals bijvoorbeeld aromatherapie (essentiële oliën), Bachbloesems, homeopathie, fytotherapie, klei… Ezels reageren erg goed op deze behandelingen. Uiteraard aarzelen we niet, wanneer de omstandigheden het vereisen, een beroep te doen op de traditionele diergeneeskunde.  Wat ook het probleem moge zijn, het opvangcentrum kan steeds rekenen op de twee onmisbare pilaren van de verzorging van onze ezels: onze dierenarts en onze hoefsmid. De osteopaat en de paardentandarts vervolledigen ons professioneel team.

Dank zij onze modulaire installaties kunnen we onze pensiongasten onderbrengen in functie van hun behoeften, hun pathologie en de nodige zorgen en van hun sympathieën. De boxen zijn op zo’n manier ingericht dat de ezels, ook al zijn ze gescheiden door een hek, hun soortgenoten kunnen blijven zien en ruiken. De ezels worden verplicht om iedere avond, winter en zomer, naar hun box te gaan. Door deze uitstekende gewoonte vermijden we dat ze mierennesten krijgen (vaak voorkomend hoefprobleem bij ezels). We kunnen ze beter in het oog houden en er maximaal voor zorgen dat ze ’s nachts veilig zijn.

In de loop der jaren hebben we enorm veel ervaring opgedaan. We weten wat we moeten doen om het welzijn en het behoud van deze paardachtige te verzekeren. Met elke ezel die we opvangen groeit die ervaring en leren we nog bij over dit aantrekkelijke dier, dat maar al te vaak slecht ‘onderhouden’ wordt omdat men hem slecht kent.

 

 

Contactpersonen

loasisdesanes@hotmail.com

 

Muriel Smitz Voorzitter

04.3766993 FR

0473.506427 FR

 

Alette Thielen Ondervoorzitter

012.453706 NL - DE - EN

Marie Schils

Nieuwsbrief & webmistress

087.882762 FR - DE - EN