Je testament … het leven na het leven…

 

 

 

TESTAMENT    

 

Opgelet:

a) de successierechten van legaten ten gunste van goede doelen kunnen variëren naar gelang van de regio waarin je woont: Wallonië, Vlaanderen of Brussel!

b) het duolegaat is afgeschaft in de regio Vlaanderen!

 

Dat ons opvangcentrum, de Ezeloase, vijftien jaar na zijn oprichting nog bestaat, hebben we vooral te danken aan onze trouwe leden en sympathisanten. Hun aantal is in de loop der jaren alleen maar in stijgende lijn gegaan.
De dagelijkse verzorging van onze gasten, de noodzakelijke heelkundige ingrepen bij zwaardere aandoeningen, de voortdurende verbetering van onze infrastructuur voor het welzijn van onze ezels… dat allemaal is mogelijk gemaakt door jullie ledenbijdragen en giften. De giften kunnen rechtstreeks en zonder verdere formaliteiten gebeuren. Ze staan ogenblikkelijk ter beschikking van de vzw.
Naast de steun die verleend wordt tijdens het leven van de persoon, bestaat er ook het legaat dat pas ingaat na het overlijden van de erflater. Dit is ook een zeer interessante manier om onze werking en onze taken als opvangcentrum, op lange termijn, te blijven steunen.
Je nalatenschap regelen? Er zijn, dat is waar, leukere dingen om te doen in het leven, maar het loont de moeite na te denken over “later” en ervoor te zorgen dat je vermogen goed besteed wordt. Wil je na je overlijden een geldelijk gebaar stellen ten voordele van onze vzw? Daar bestaat een wettelijk middel voor, namelijk het TESTAMENT.
Er zijn verscheidene situaties waarin een testament aangewezen is:

  • Je hebt reservataire of wettelijke erfgenamen en je beslist een legaat te doen aan een goed doel.
  • Je hebt geen erfgenamen en kiest ervoor je bezittingen te schenken aan een goed doel, liever dan aan de Staat.
  • Je hebt geen erfgenamen en kiest ervoor je buren of vrienden met een legaat te bedanken voor hun liefdevolle aanwezigheid aan je zijde:

Er bestaat een techniek die men ‘duolegaat’ noemt. Het werkt zo: als de erfgenamen verre familieleden zijn, die dus zwaar belast zullen worden, kan de erflater een belangrijk deel van zijn patrimonium nalaten aan een vereniging of een stichting, die veel lichter belast wordt en dus minder erfbelasting moet betalen. Zij betaalt het volledige bedrag van de erfbelasting.
De aangeduide erfgenaam krijgt dan een legaat dat vrij is van enige erfbelasting.


De successierechten van legaten ten gunste van vzw’s zijn aanzienlijk lager dan die van legaten ten gunste van fysieke personen, vooral in het geval van een verre of onbestaande verwantschap!

 

Hoe stel je je testament correct op?
Je kunt kiezen voor :

  • een authentiek testament (opgesteld door een notaris aan wie je het dicteert)
  • een eigenhandig of holografisch testament (door jou met de hand geschreven). We raden je ten stelligste aan het ter nalezing voor te leggen aan de notaris, zodat het niet om de een of andere reden betwist kan worden (ontbrekende datum, gekrabbel…)

Welke formule je ook kiest, de deskundige blik van de notaris is essentieel!

Wens je een legaat te doen ten voordele van De Ezeloase?
We verzoeken je het opvangcentrum duidelijk te vermelden in je testament.
De Ezeloase vzw
Holstrée 2
B-4607 BOMBAYE (DALHEM)
Ondernemingsnummer BE 0871.216.881

Voor meer zekerheid is het raadzaam je testament te overhandigen aan je notaris. Zo vermijd je dat het verloren gaat of vernietigd wordt.

 

Voor praktische informatie ga naar: www.notaris.be/ en www.testament.be

 

LEVENSVERZEKERINGEN

 

.

DE LEVENSVERZEKERINGEN
Je kunt ook de rente van een levensverzekering nalaten aan onze vereniging. Ook hier is het belangrijk dat je de begunstigde duidelijk vermeldt:
DE EZELOASE vzw Ondernemingsnummer BE 0871.216.881