demenagement

29 october 2007

 

EVOLUTIE VAN ONZE INSTALLATIES:

De ezeloase, een opvangcentrum dat leeft en voortdurend verandert …
Van een geïmproviseerd schuilhok naar “4-sterrenboxen”, van een modderig pad naar een laan van beton… Volg de evolutie van de verschillende aanpassingen in de loop der jaren.

Enkele foto's vergezeld met bijbehorende tekst tonen de niet aflatende inzet van de vrijwilligers voor het welzijn van onze langoren.

 

 

Het begin:

een bestaande stal omgevormd tot quarantainestal

een geïmproviseerde stalletje

een betonnen plaat

ruimte voor alle benodigheden

weiden

 

Het geïmproviseerde stalletje

     
april 2008
mei 2008

De betonplaat wordt verbouwd tot box voor 10 ezels

 

 

Nieuwsbrief 2de trimester 2008 :

De nieuwbouw is af, het einde is in zicht, er resten nog enkel wat schilderwerken te voltooien. Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te danken. Sommigen hebben zeer veel van hun tijd in deze karwei gestoken. Ik denk hier aan Sandra, Alette, Mariah, Inès, Georges, Alain en Thierry.
De schilderwerken waren geen hindernis voor de huisvesting van de ezels. Reeds begin mei werden de ezels in de nieuwe boxen ondergebracht.  Zij beschikken elk over een individuele box voor de nacht. Zoals reeds vermeld, geeft dit het voordeel dat iedere ezel goed kan gevolgd worden bvb. qua voeding, controle van de mest, enz...
Het gebouw omvat negen boxen waarvan één twee ezels kan bevatten. In de centrale gang kunnen de ezels verzorgd worden (hoeven schoonmaken, borstelen...) en hij doet tevens dienst als schuilplaats gedurende de dag  wanneer het bvb. regent, er is immers een rechtstreekse verbinding tussen het weiland en het gebouw.
De oude stal die er juist naast is gelegen beschikt over een afzonderlijk weilandje en deze laat het toe een ezeltje te isoleren terwijl hij toch zijn soortgenoten kan zien. Het is ook nuttig wanneer een nieuwkomer bij de groep moet geïntroduceerd worden na zijn quarantainetijd in de zorgstal.
De zorgstal of  "quarantainestal" is volledig gescheiden van alle andere verblijven. Hij geeft de mogelijkheid vier ezels op te nemen.
Op enkele details na (die beetje bij beetje worden opgelost) kunnen wij stellen dat de ezels van het opvangcentrum over een aangepaste en praktische structuur beschikken

                                                                                                                                  Muriel

 

 

 

 

 

 

Plafond isolatie, verlichting

Dekzeilen worden vervangen door een schuifdeur en panelen voor de winter

 

 


     
  Het stenen pad dat door de tuin loopt
     

De haag verwijdert

 

 

 

Een stenen muur opgemetseld langs de tuin

 

   

De verbeteringen van de quarantainestal

 

 
     
 
     
     
 

Gedurende enkele jaren hebben meerdere ezels onderdak gekregen in een noodgebouw, “noodgebouw” is wel de juiste benaming. Dit is nu vervangen door een 4 sterren box groot genoeg voor 6 ezels.

box voor enkele ezels
     

 

 

 

Gezien er in de Ezeloase niets verloren gaat is met het afbraakmateriaal een box gebouwd voor ons muildiertje Brigitte.

 

Er zijn tijdelijke wegen aangelegd met de gerecupereerde betonplaten.

     
     
 

"Chez Polo" mei 2010

Hij dankt van harte alle leden die met een gift aan het opvangcentrum het mogelijk hebben gemaakt  voor hem een afzonderlijk verblijf in te richten, dat hij deelt met Picotin en Arthur, later vergezeld door Rocco.

Zij beschikken over een box van 3m op 6m met een uitgang naar een weilandje dat voor hem werd afgesloten met tuindraad zonder stroom of prikkeldraad, zodat hij zich niet kan kwetsen wanneer hij er tegen aanloopt.
     
 

Een team vrijwilligers heeft een betonweg aangelegd van de boxen naar de wei van Chourique, Salvia enz…Bij gladheid zullen de ezeltjes minder gevaar  lopen om uit te schuiven en te vallen en voor de vrijwilligers is het gemakkelijker om met de kruiwagens heen en weer te lopen.

 

   
 

Hij heeft lang op zich laten wachten. Wanneer het regende en de weilanden doorweekt waren.                    Hij ontbrak schromelijk.

       Maar nu is Hij er !!                   Endelijk!!

De trap die het mogelijk maakt om van de openbare weg langs het weiland rechtstreeks naar de boxen te gaan. Hij werd op meesterlijke wijze aangelegd en dit in twee dagen, op18 en 19 oktober 2012.


 

 

 

 

Onmiddellijk daarna werden, op 29 oktober, door een ploeg vrijwilligers de betonnen platen gegoten die de trap verbinden met de overkapping bij de boxen.
Dit zijn twee realisaties die zeer welkom zijn voor de steeds talrijkere bezoekers tijdens de opendeurdagen. Hij werd ingehuldigd op de opendeurdag van half november.
Wij danken de gulle schenkers en de vrijwilligers die de uitvoering van deze werken hebben mogelijk gemaakt.

 

 


 

 

 

 

Nu is de aanleg van “ de snelweg “naar de box van de zes en van Polo aan de beurt!

Het weekend van 22 en 23 juni 2013 komt een team vrijwilligers de grondwerken uitvoeren en een deel van de betonplaat gieten zodat de toegang tot de boxen gemakkelijker wordt. Bij  regenweer is het nu ploeteren door de modder zowel met de kruiwagens als om de bezoekers rond te leiden. Weldra behoort het modderploeteren tot het verleden.

 

 

 

 
l  
 

Onder het toeziende oog van Polo, die voor de gelegenheid tot werfopzichter is gepromoveerd, heeft het team vrijwilligers de werken verder gezet op 29 juni. Werken die gestart werden het weekend ervoor. Het tracé van de weg werd uitgediept en de materialen aangevoerd met het rupsvoertuigje, het transport van beton werd gedaan met kruiwagens. Niets ontsnapte aan de aandacht van onze vriend. Ondertussen heeft de tamtam zijn werk gedaan binnen de kudde en alle ezels zijn het erover eens dat na de werken zij op een gemakkelijkere manier van en naar hun boxen zullen kunnen stappen, hun bezoekers ook gemakkelijker zullen kunnen rondgaan om hen te bewonderen en de vrijwilligers die hen verzorgen en de boxen en weilanden proper houden het gemakkelijker zullen hebben.

     
 

     
 

Onze bewoners kunnen de nieuwe betonnen paden niet meer missen en maken er druk gebruik van. Eens hun boxen verlaten nemen zij de paden in bezit en verlaten ze niet meer om hun voeten droog te houden! Zo ontstaan er soms opstoppingen met als gevolg dat de vrijwilligers met de kruiwagens vol mest niet meer door kunnen en zij, het wachten beu, hun weg moeten verder zetten naast het beton en door de modder moeten ploeteren, waarbij de ezels met een onschuldige blik en misschien met wat leedvermaak alles in het oog   houden. Toegegeven, het schouwspel is van op afstand gezien wel vermakelijk.

     
 
     
 
     
 

De eerste maanden van 2014 is er intensief gewerkt aan de afwerking en een reorganisatie van de boxen.
De schuilplaats waar de ruinen naar uitkeken en die door Meuty in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd is klaar! Tijdens de voorbije natte en modderige wintermaanden heeft bende van de ruinen de nieuwe accommodatie ten zeerste gewaardeerd. Geen sardienendoos toestanden meer zoals Désiré  hun oude schuilplaats noemde! Leve de betonnen vloer en het stevige dak!
Gezien er toch werken aan de gang waren en er nieuwe ezels moesten opgenomen worden ( in beslag genomen dieren, verwaarlozing …) werden de boxen gereorganiseerd. Zo werd er een grote stal gelegen naast de schuilplaats aan de bende van de ruinen toegewezen. Meuty, Théofiel, Désiré, Pom, Martin, Ulhan, Charly (hij is ondertussen geadopteerd) evenals Aldo en de groot geworden Flocon voelen zich de koning te rijk in deze grote ruime stal. Een hekwerk, enkele poortjes en zo heeft men een mini “vestiaire” waar de halsters, halsterriemen, de roskammen, de borstels, spaden…een plaats krijgen. De bodem wordt bedekt met enkele balen vlasstro met bovenop een laag gewoon vers stro, en de box voor de “mannekens” is klaar. Hij heeft de afmetingen van een danszaal. Veel vrijwilligers noemen hem ook gewoon “de dancing”!
Het heeft even geduurd eer de ezels deze nieuwe situatie gewoon waren ( ezels houden niet erg van veranderingen). Ook de vrijwilligers hebben zich moeten aanpassen, en enkele dagen zijn zij met hun kruiwagens in de clinch geraakt! Nu loopt alles op wieltjes en zowel voor de dieren als voor de mensen gebeurt alles met kalmte en efficiëntie.
                                                                              

   
     

 

Ik ben pardoes, in een hoefslag , van het statuut “ezel” naar het statuut van “reporter” gebombardeerd! Het is tof om ezelreporter te mogen spelen!
 Ik begin bij de “dancing”: Hij heeft nu veel weg van het strand van Blankenberge  of dat van Brussel tijdens de maand augustus!
Hier volgt nu een overzicht van de uitgevoerde werken.
- De afrastering tussen het nachtverblijf en het dagverblijf was verouderd en wat wankel, maar ik moet tot mijn spijt toegeven dat het ook wat mijn schuld is door mijn ongeduldig gedrag.: bij het opsnuiven van de goede geur van het verse strooisel in het nachtverblijf viel het mij zwaar om tot de avond te moeten wachten om daar lekker van te smullen. Ik ben dan met mijn volle gewicht tegen de afrastering gaan duwen en…De afsluiting moest weggehaald worden en vervangen! Zij bestaat nu uit stalen stijlen met daartussen stevige platen. Een klein poortje geeft nu toegang tot de verzorgingsruimte ( borstelen, voet en hoef verzorging...)Twee vrijwilligers, onderlegd in het lassen, hebben een ganse dag gewerkt om een resultaat van hoge kwaliteit te realiseren. Tijdens de zomer wordt nog een roestwerende laag aangebracht.
Het hoogteverschil tussen dag en nacht gedeelte is opgevuld met zand van Lommel. Wij kunnen nu strand-wandelen en wij waarderen het ten zeerste dat wij met onze hoefjes niet meer  in de smurrie  moeten staan.
Wat vooral vermakelijk was is de muziek! Al de werken werden uitgevoerd op het ritme van muziek. Onze “dancing” heeft nooit zo een gepaste naam gehad.

Choco

 

     

Er zijn ook nog andere, minder spectaculaire, werken uitgevoerd
Het transport van het drinkwater naar de verschillende drinkplaatsen werd steeds moeizamer; Het vullen van de kruiken en deze naar de drinkbakken brengen was geen sinecure. Jean heeft een leiding aangelegd van ons lokaal via de quarantainestal naar de box waar het hooi en stro voor elke dag wordt klaargelegd. Vandaaruit gaat er een tuinslang naar de verschillende drinkplaatsen. De tuinslang  wordt dankzij  een motor  automatisch opgerold.. Alle materialen zijn al ter plaatse, enkel de aansluiting moet nog gebeuren..

Choco

 
     

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De langverwachte verwezenlijking van de buitenomheiningen tot een goed einde gebracht. Jean, Alain en Benjamin, flink  geholpen door Emile en Jean-Pierre, hebben zich uit de naad gewerkt om volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Weghalen van de oude omheining
  • Boren van gaten
  • Plaatsing van de draad met een draadafroller

Een fluitje van een cent, als je het zo op papier ziet staan ! Maar het botsen op stenen bij het boren of het gewicht van de palen, hebben een heuse zweetstroom veroorzaakt ! Ook al hebben de machines zich goed gekweten van hun opdracht : ten dienste staan van de Mens !!

 « De stof » van de weiden  kreeg eindelijk een nieuwe « zoom » en het resultaat is een streling voor het oog.

 

     
 
     
   
     

 

DE OASE EEN WERF… DE OASE IN DE VERF
Het is niet omdat deze rubriek niet voorkwam in onze twee vorige edities dat het Opvangcentrum in een soort winterslaap geraakt was! Integendeel! Het kost nu eenmaal veel tijd en energie vóór een project, een idee gecheckt is op zijn haalbaarheid, op zijn kostprijs en ten slotte verwezenlijkt kan worden.

Kom met me mee. Ik leid jullie rond in het opvangcentrum zodat jullie kunnen zien wat er gebouwd of gerenoveerd is, welke technologische nieuwigheden en herstelwerken allerhande gebeurd zijn…
- Aanleg van een geul om het water af te voeren dat zich ophoopte voor de box van Polo en zorgde voor een heuse modderpoel. De buis loopt via de weide naar de gracht naast de weg die de weide van de “kalme ezels” omzoomt.
- Bouw van drie boxen langs de hangar en tegenover de ingang van de box van Polo.
Toen de Waalse minister van Dierenwelzijn, Di Antonio, een oproep lanceerde om projecten in te dienen, hebben we positief gereageerd en een zeer volledig dossier ingediend.  Omdat ons dossier beantwoordde aan de vereisten van het Waalse Ministerie van Dierenwelzijn, hebben we 8000 € gekregen. Het bedrag werd berekend a rato van het aantal ezels en moest gebruikt worden voor het welzijn en het comfort van onze pensiongasten.
Omdat we steeds vaker kampen met plaatsgebrek om ezels in nood op te vangen (een van de opdrachten van het opvangcentrum), hebben we besloten om met dat geld een nieuw gebouw neer te zetten.

Omwille van de arbeidskost (gezien de omvang moest het werk gedaan worden door specialisten) en de materiaalkost moest de Ezeloase om het gebouw op te trekken natuurlijk zelf een aanzienlijk groter bedrag dan het ontvangen bedrag bijpassen.  Nu moeten we ook nog geld voorzien voor de smid die de hekken en de deuren zal smeden. 
- Gieten van een betonnen vloer in de box, van een betonplaat tot bij het terras van de ruinen en een plaat die de ingang van de box van Polo verbindt met de nieuwe boxen. Gezien de grote hoeveelheid beton en de plek waar het beton naartoe gevoerd moest worden, hebben we een gespecialiseerd bedrijf laten komen. Spektakel verzekerd die zaterdagochtend, toen een 45 meter lange slang uitgerold werd om het beton in de twee vrachtwagens op zijn plek te krijgen.

- Vervanging van de oude plexiglasplaten en latten in de box van de tien. Eerst werden de oude plexiglasplaten en latten afgebroken. De vaste metaalstructuur kreeg een laag roestwerende verf en nieuwe metalen latten. Daarna werd het nieuwe plexiglas geplaatst.
- Renovatie van de tweede kamer van de cafetaria. Om de vele bezoekers van onze Opendeurdagen nog beter te kunnen ontvangen, werd de kamer die gebruikt werd voor de stockage van de plastic dopjes volledig opgeknapt: het vast tapijt werd vervangen door vinyl. De muren kregen een laag witte latexverf.
- Aankoop van een veegmachine op accu die vooral gebruikt wordt op de grote betonvloer in het dagverblijf van de jongens. We sparen er heel veel tijd mee uit die uiteraard besteed wordt aan de verzorging van de ezels.
- Plaatsen van een goot langs een deel van het nachtverblijf van de jongens en van zinken platen op de dakrand. Als het regende sijpelde het water naar binnen en maakte de vloer ongeschikt voor het comfort van de ezels.
Ezels zijn van nature erg nieuwsgierig. Het spreekt vanzelf dat ze elkaar aflosten om de voortgang van de werken in het oog te houden.
Natuurlijk hebben we een aanzienlijke financiële steun gekregen van het Waalse Ministerie, maar weet dat het dank zij jullie trouw als lid en aan jullie financiële steun op regelmatige basis is dat we het comfort van onze beschermelingen voortdurend kunnen verbeteren.
Nogmaals bedankt! Laten we die mooie opdracht samen verderzetten.
                                                                                               Catherine

 

     
     

 

DE OASE EEN WERF… DE OASE IN DE VERF

Dit is het laatste nummer van dit jaar en de ster van deze rubriek is de trailer!
Onze vrijwilligers hebben er vele uren aan gewerkt, maar nu is hij eindelijk opgeknapt en operationeel! De opknapbeurt verliep in verschillende fases:
- grote schoonmaak met water
- verscheidene verflagen op de panelen
- verscheidene speciale beschermingslagen op de metalen delen
- aanbrengen van het logo van de Oase en belettering
- bezoek aan de autokeuring

Voortaan zal de naam van ons opvangcentrum bij de interventies ter plaatse (inbeslagnames, vervoer…) pas echt goed zichtbaar zijn!
In de loop van het jaar hebben we een andere belangrijke werf opgestart, de bouw van 3 nieuwe boxen. Er is hard gewerkt aan de afwerking:
- plaatsen van beschermende hoekprofielen
- plaatsen van binnen- en buitenhekken en van verlichting

Om te besluiten hebben we nog een grote berg aarde, ons gratis aangeboden door een landbouwer, gestort in de paddock van Polo om het hoogteverschil tussen de betonplaat en de grond op te vullen en verder ook in de put in de weide van de rustige ezels naast de paddock van Polo.
De ezels, die van nature erg nieuwsgierig zijn, hebben uiteraard een kennersblik geworpen op die berg aarde, dat rare ding in hun vertrouwde omgeving!
Het project voor 2019 is en blijft nog steeds het plaatsen van nieuwe binnenhekken. Voel je het kriebelen ? Alle hulp is welkom.
                                                                  Catherine
                  

 

 

 

     
  2019  

DE OASE EEN WERF… DE OASE IN DE VERF 2019

 


Wat een bofkonten, die Polo en Co ! Ze zijn de eigenaars geworden van een grotere paddock die bovendien een heuse make-over kreeg ! De leefruimte van Polo, Zéla, Marcel, Rocco, Flor, Sammy en Ben is inderdaad een stuk groter geworden. Daarvoor werden een stukje van de wei langs de weg ingepikt en ook nog een stukje van het pad van de ruinen (pad dat loopt van de uitgang van de grote hangar naar hun weide). We hebben ook gras gezaaid.
De oude omheining die sterk te lijden had omdat ezels zich er enthousiast tegenaan schurkten en waarvan de betonnen palen steeds krikkemikkiger werden, is vervangen door een nieuwe installatie. Gezien de omvang van de werken hebben we besloten ze toe te vertrouwen (na een vergelijkend marktonderzoek) aan een gespecialiseerde firma. Muriel heeft, met de hulp van Alette en Marie-Gabrielle, de houten delen ingesmeerd met een beschermende laag.
Andere belangrijke nieuwigheid voor dit 2de trimester : de aankoop van een “mestzuiger”. Deze wordt zoals de andere getrokken door de quad. De twee machines vullen elkaar perfect aan. De eerste ruimt het mest op op grote oppervlakten, de andere heeft als voordeel dat ze de randen goed schoonmaakt. Laten we niet vergeten dat ezels proper zijn en dat ze zich bij voorkeur ontlasten aan de buitenkant van hun weide. De machine zuigt de mest op die verscholen ligt in het gras. Even ter herinnering: het schoonhouden van de weiden zorgt voor een betere leefomgeving voor onze ezels, maar maakt ook, door het verwijderen van eventuele parasieten een natuurlijke wormbehandeling mogelijk.
De Ezeloase is een springlevend opvangcentrum. Het ontbreekt ons niet aan projecten om de leefomstandigheden van onze beschermelingen te verbeteren. Vervolg in ons volgende nummer !                                         

     

« Van de vloer tot het plafond », dat zou dit trimester de titel moeten zijn van deze rubriek.

Twee noodzakelijke en zelfs dringende klussen zijn een paar weken geleden uitgevoerd.

Eerst werd het zandgedeelte van de vloer van de grote hangar omgetoverd in een mooie betonnen plaat! Dat was het werk van Jean, Didier en Benjamin. Het zandgedeelte diende vooral als “urinoir”! Het zand was een aantal keer vervangen, maar door het aantal ezels was het algauw weer verzadigd met urine. De plaat werd zo gemaakt dat de urine weg kan lopen.

 

Verder werd het dak van een van de gebouwen waarin enkele pensiongasten van het opvangcentrum gehuisvest zijn, volledig gerenoveerd. Bij regenweer sijpelde het water geregeld naar binnen in de stal en de hangar! Nieuwe dakpannen, nieuwe dakgoten geplaatst door vaklui. Uiteraard.
Moet het nog gezegd worden? Al die werken waren alleen mogelijk dankzij jullie financiële steun, hoe klein ook en de inzet van de vrijwilligers. Dus, wat je bijdrage ook was om het opvangcentrum te steunen, hartelijk dank!

     

 

DE OASE EEN WERF… DE OASE IN DE VERF

In het laatste trimester van 2019 werd een project verwezenlijkt dat ons opvangcentrum na aan het hart ligt: de herinrichting van de weiden en het plaatsen van nieuwe binnenafsluitingen.
De herinrichting had iets weg van een spelletje “stoelendans”. Echt waar. De grote weide naast het pad verloor een stuk grond aan de weide van de ruinen, maar kreeg er een ander stuk bij van de ruinenweide. Het voordeel van die nieuwe indeling zal blijken tijdens de opendeurdagen, iedere eerste zondag van de maand! Het is zo dat de bezoekers geen toegang hebben tot de weide naast het pad. Ze kunnen alleen bij de ruinen komen als deze het pad naar de grote hangar oplopen. Omdat een deel van de weide van de ruinen nu geïntegreerd is in de grote weide, zullen ze het een stuk makkelijker hebben om in contact te komen met de kudde van de “jongens”.
Een bijkomend voordeel is dat de toegang naar de gebouwen, die modderig wordt bij regenweer, nu korter is geworden.
Op het overgebleven stuk pad hebben we grote houten tegels laten leggen zodat de voeten van de ezels droog blijven! De oude betonpalen en versleten ijzerdraad werden vervangen door nieuwe afsluitingen, dezelfde die gebruikt zijn bij het vergroten van de paddock van Polo & co.  De uniformering is mooi om te zien en geeft de weide een beetje een Wilde-Westen aspect. Al deze werken hebben we toevertrouwd aan een aannemer van tuinen en parken.  Muriel profiteerde van een droge periode om alle houten gedeelten in te smeren met een beschermingsproduct. Bovendien zijn alle stammen van de bomen die in de weiden staan, omgeven door metaalgaas! Thierry nam dat karwei op zich (en ook de afbraak van de oude omheiningen). Een noodzakelijke voorzorgsmaatregel vanwege de aantrekking die hout heeft op de ezels.
Zoals bij elke werkzaamheid is het belangrijk te onderstrepen dat die mogelijk gemaakt is door jullie financiële steun en de hulp van klussende vrijwilligers voor het welzijn van de pensiongasten van de Oase.
Tot heel gauw voor nog meer nieuws over de verwezenlijking van projecten… En we hebben er nog veel…

     
2020
     
  2022